חוק לצמצום השימוש במזומן

לאחר דרך חתחתים בת כשנתיים, אושר חוק צימצום השימוש במזומן, והחל מה-1 בינואר 2019 הוגבלו סכומי העסקאות במזומן וכן יכולת השימוש בשיקים. למה נועד החוק ובמה הוא טוב לנו, אם בכלל?

חוק צמצום השימוש במזומן נועד להלחם בהון השחור שפעילותו יוצרת הלבנת הון, מימון טרור ופעילות ­­­­­­­­פלילית, כמו גם בהשתמטות מתשלום מיסים המקטינה את הכנסות המדינה ומגדילה את נטל המס על הציבור המשלם.

במדינת ישראל, כמו במדינות רבות בעולם, ישנה פעילות בהיקף משמעותי בהון שחור. בנובמבר 2013 אמר מנהל רשות המסים בישראל, משה אשר, כי “ההון השחור בישראל מהווה כ-20% מהתל”ג של מדינת ישראל”. על-פי סקר שנעשה על ידי הבנק העולמי מדובר בכ-200 מיליארד שקל!

הון שחור הוא הון המוסתר מהרשויות, אם משום שנצבר בדרכים לא חוקיות, כמו פעילות בסחר בסמים, סרסרות, קבלת שוחד ועוד, ואם משום שמקבלי ההכנסה מעלימים את הכנסותיהם על מנת להשתמט מתשלום מס.

על מנת להלחם בהון זה נקטה רשות המיסים בשנים האחרונות בפעילות אינטנסיבית שכללה, בן היתר, חשיפת חשבונות של ישראלים בחו”ל. תוצאות פעילות זו באות לידי ביטוי בתחומים שונים של המשק, החל בהורדת מיסים, ריווח מדרגות המס, הורדת המכסים – וכתוצאה מכך הורדת המחיר הסופי של המוצרים, וכלה בגידול בהכנסות המדינה מתשלומי מס, דבר המאפשר סלילת כבישים חדשים והגדלת תקציבי החינוך, הבריאות והביטחון.

החוק עצמו מגדיר איסורים ומגבלות על השימוש במזומן ובשיקים, ומבחין בין מקרים שבהם עוסק הוא צד לעסקה ובין עסקאות בין אנשים פרטיים:

החוק אוסר על תשלום/תקבול במזומן בעסקאות בהן אחד הצדדים הוא עוסק אם סכום העסקה גבוה מ- 11,000 ₪. כאשר מדובר בעסקה בין שני צדדים פרטיים, האיסור לתשלום/תקבול במזומן הוא בסכום הגבוה מ-  50,000 ₪.

אם אחד הצדדים הוא תייר, השימוש במזומן מותר כאשר מחיר העסקה הוא עד 55,000 ₪.

 

החוק גם אוסר על תשלום/תקבול במזומן כשכר עבודה, תרומה, הלוואה, או מתנה במידה והסכום עולה על 11,000 ₪ או 50,000 ₪ לפני הענין (למעט גוף פיננסי מפוקח).

נציין כי ההגבלות אינן חלות על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, פרט לשכר עבודה.

מה הדין במקרה שסכום העסקה גבוה מהסכומים האמורים? ניתן לשלם במזומן רק 10% מגובה העסקה (ובלבד שלא יעלה על 11,000 ש”ח או 50,000 ש”ח לפי העניין).  את היתרה נצטרך לשלם באמצעות כרטיס אשראי, שיק או העברה בנקאית.

לדוגמא, אדם רוכש רכב שעלותו 100,000 ש”ח מסוכנות רכב.  מכיוון ששווי העסקה הוא מעל 11,000 ש”ח, יוכל לשלם במזומן לכל היותר 10% מסכום העסקה (ובלבד שלא יעלה על סכום של 11,000 ש”ח). לכן במקרה זה יוכל אותו אדם לשלם במזומן רק 10,000 ש”ח.

כמו כן, החוק מגביל את יכולת השימוש בשיקים בעבור עסקה, כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה. בעסקאות בהן אחד הצדדים הוא עוסק, החוק מחייב לנקוב בשיק את שם מקבל השיק, ללא תלות בשאלת גובה הסכום. לגבי עסקאות בין אנשים פרטיים, החוק מטיל את המגבלה לעיל בתשלום בשיק העולה על 5,000 ש”ח. החוק אף מטיל איסור על הסבת שיק ועל קבלת שיק מוסב במקרה בו לא מצוינים פרטי המסב בשיק, עם החרגות מסוימות בחוק.

החוק אוסר על תאגיד בנקאי או דומה לו לפרוע שיק שהוסב יותר מפעם אחת, שיק שחסרים בו פרטי המסב והנסב, ועוד.

החוק מקדם שימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים.

הפרה של הוראות החוק על ידי עוסק, מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית, העשויה לגרור קנס ואף מאסר.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

1
שלום
Powered by