shor cohen Testament Will

החלטתם החלטה אמיצה וערכתם צוואה. כיצד תהיו שקטים ובטוחים שצוואה זו תקפה וכי בית המשפט יעתר לבקשת היורשים ויעניק את צו קיום הצוואה המבוקש? את שניתן לוודא היום, לא כדאי לדחות למחר.

אמנם, ישנן מספר דרכים לערוך צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע. כל אחת מדרכים אלו כשירה. עם זאת, בכל אחת מהם יתכנו פגמים, אשר עשויים לבטל את הצוואה, כולה או חלקה.

החוק מגדיר ארבעה פגמים אפשריים:

הפגם הראשון נוגע לעורך הצוואה. כל מי שעורך צוואה צריך להיות כשיר לכך מבחינת גילו וכשירותו המשפטית להתחייב בזכויות ובחובות. לכן ילדים, אנשים הלוקים בשכלם או שאינם מבינים את משמעות מעשיהם אינם יכולים לעורך צוואה, כפי שאין הם יכולים להתקשר בכל חוזה אחר. אף מגבלה זמנית (כגון השפעה של סמים או תרופות) עשויות ליטול מאדם את הכשירות לערוך צוואה.

הפגם השני הוא פגם צורני בצוואה. הוראות החוק מגדירות את צורתה הנדרשת של הצוואה, וחריגה מהוראות צורניות אלו עשויה לפגום בצוואה. עם זאת חשוב לציין, כי לבית המשפט שיקול דעת לקיים את הצוואה אם השתכנע כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. אך למה לקחת סיכונים?

הפגם השלישי נוגע להוראות הצוואה. ישנן הוראות בצוואה שהחוק אינו מאפשר את קיומן. כך, למשל, אין לקיים הוראה בצוואה המזכה את מי שלקח חלק בעריכתה. לכן חשוב מאד להקפיד על כך שתהיה הפרדה בין המצווה לכל אדם אחר, ועורך הדין יפגוש את המצווה ללא נוכחות של אנשים אחרים בעת עריכת הצוואה.

הפגם הרביעי הינו פגם הנוגע לנסיבות עריכת הצוואה. למשל, צוואה שנערכה תחת איום, אונס, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית הינה צוואה בטלה. בדרך כלל טענה של הפשעה בלתי הוגנת עולה על ידי צד המתנגד לקיום הצוואה.  או אז נדרש בית המשפט להחליט אם המצווה ערך את הצוואה מתוך רצון חופשי ולא כתוצאה מאותה השפעה. כמובן, כל פגם נבחן בהתאם לנסיבותיו ובכל מקרה בוחן בית המשפט אם קיים קשר סיבתי בין ההשפעה הבלתי הוגנת ובין עריכת הצוואה.

קיימים פגמים נוספים אפשריים בצוואה, כגון טעות סופר או טעות של המצווה. בכל מקרה, בית המשפט נוטה לקיים את צוואתו של המצווה ואת רצונו, וככל שניתן, קובע בית המשפט מה היתה כוונתו האמיתית של המצווה ומתקן את הטעון תיקון. במקרים בהם בית המשפט אינו יכול לעמוד על דעתו של המצווה, כמו גם במקרים שבהם קיימת בצוואה הוראה שביצועה איננו חוקי או מוסרי, או הוראה שביצועה איננו אפשרי, בטלה ההוראה. במקרה זה יחולק הרכוש הנדון לפי כללי הירושה הקבועים בחוק.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

1
שלום
Powered by