מספרים על חוני המעגל (תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף חג, עמ’ א) המשך קריאה…

1
שלום
Powered by